Phone

+374 93 55 05 01

+374 93 55 05 01

Ծառայություններ

«Շեն» ՍՊԸ-ն կազմակերպվել է 20․07․1988թ.։ Ընկերության հիմնադիրների կազմը ընտանեկան է։

Գործունեության հիմնական ոլորտներ են․

  • Շենքերի, շինությունների և կառույցների կապիտալ շինարարություն և վերակառուցում
  • Ներքին և արտաքին հարդարում
  • Տարածքների ուղղաձիգ և հորիզոնական պլանավորում, բարեկարգում և հարդարում
  • Արտաքին և ներքին ինժեներատեխնիկական ցանցերի կառուցում
  • Լողավազանների կառուցում, հարդարում, տեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժում
  • Շինանյութերի մեծածախ և մանրածախ առևտուր
  • Շեն սերվիս արագահաս ընթացիկ շինարարական աշխատանքների հետ ներառյալ․ ջրասնուցում, կոյուղի, ջեռուցում, էլեկտրո և կենցաղային սարքերի և սարքավորումների տեղադրման, նորոգման և այլ աշխատանքեր
  • Շինանյութի, գործիքների, այլ ապրանքների և պարագաների մատակարարում, տրանսպորտային բարձման, բեռնաթափման և այլ բանվորական օժանդակ աշխատանքներ

Կատարված աշխատանքներ